ประเทศจีน

ซิมการ์ดที่ดีที่สุดสำหรับ: ประเทศ

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G SIM Card

HK$48
HK$43
4.8
(516)

3วัน

China Unicom

First 3GB at 4G

เสียบและใช้งาน

ขายหมดแล้ว

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$59
HK$45
4.8

3วัน

China Unicom

First 3GB at 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

ขายหมดแล้ว

China 4-day China Unicom 4G SIM Card with Calls

HK$78
HK$60
4.6
(109)

4วัน

China Unicom

First 3GB/day at 4G

เสียบและใช้งาน

สายเข้า

ขายหมดแล้ว

China, Macau, Hong Kong 5-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$90
HK$69
4.8

5วัน

China Unicom

First 3GB at 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

ขายหมดแล้ว

China 10-day China Mobile 4G SIM Card

HK$108
HK$67
4.9
(204)

10วัน

China Mobile

First 3GB at 4G

เสียบและใช้งาน