ฮ่องกง

สุดยอด eSIM สำหรับ: ประเทศ

ขายหมดแล้ว

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$59
HK$45
4.8

3วัน

China Unicom

First 3GB at 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Asia 4-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$65
HK$50
4.0
(1)

4วัน

China Unicom

First 500MB/day

ซื้อและใช้งานได้ทันที

ขายหมดแล้ว

China, Macau, Hong Kong 5-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$90
HK$69
4.8

5วัน

China Unicom

First 3GB at 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Asia 6-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$87
HK$67
4.8

6วัน

China Unicom

First 500MB/day

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Asia 8-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$107
HK$82
4.7

8วัน

China Unicom

First 3GB at 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที