ประเทศญี่ปุ่น

ซิมการ์ดที่ดีที่สุดสำหรับ: ประเทศ

Asia 4-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$65
HK$50
4.0
(1)

4วัน

China Unicom

First 500MB/day

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Asia 4-day China Unicom 4G SIM Card

HK$68
HK$52
4.6
(108)

4วัน

China Unicom

First 500MB at 4G per day

เสียบและใช้งาน

ขายหมดแล้ว

Japan 4-day Docomo 4G SIM Card

HK$105
HK$81
4.2
(88)

4วัน

Docomo

First 4GB at 4G

เสียบและใช้งาน

Asia 5-day China Unicom 4G SIM Card

HK$75
HK$60
4.8
(211)

5วัน

China Unicom

First 500MB at 4G per day

เสียบและใช้งาน

Japan 5-day Softbank 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$94
HK$72
5.0
(1)

5วัน

Softbank

First 3GB at 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Japan 5-day Docomo 4G SIM Card

HK$98
HK$75
4.8
(563)

5วัน

Docomo

First 5GB at 4G

เสียบและใช้งาน

Japan 5-day Softbank 4G SIM Card

HK$91
HK$76
4.5
(194)

5วัน

Softbank

First 1GB/day at 4G

เสียบและใช้งาน

ขายหมดแล้ว

Japan 5-day Docomo 4G SIM Card

HK$122
HK$94
4.4
(221)

5วัน

Docomo & Softbank

First 5GB/day at 4G

เสียบและใช้งาน

Asia 6-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$87
HK$67
4.8

6วัน

China Unicom

First 500MB/day

ซื้อและใช้งานได้ทันที

ขายหมดแล้ว

【Big Sale】Japan 7-day Softbank 4G SIM Card (Last date of use:2020.06.15 )

HK$111
HK$63
4.5
(206)

7วัน

Softbank

First 1GB/day at 4G

เสียบและใช้งาน

Asia 7-day China Unicom 4G SIM Card

HK$90
HK$70
4.5

7วัน

China Unicom

First 500MB at 4G per day

เสียบและใช้งาน

Japan 7-day Docomo 4G SIM Card

HK$129
HK$99
4.5
(554)

7วัน

Docomo

First 7GB at 4G LTE

เสียบและใช้งาน

ขายหมดแล้ว

【Big Sale】Japan 8-day Softbank 4G SIM Card(Last date of use:2020.06.01)

HK$118
HK$69
4.4
(130)

8วัน

Softbank

First 1GB/day at 4G

เสียบและใช้งาน

Japan 8-day Softbank 4G SIM Card with Calls

HK$104
HK$80
4.3
(320)

8วัน

Softbank

First 4GB at 4G

เสียบและใช้งาน

สายเข้า

Asia 8-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$107
HK$82
4.7

8วัน

China Unicom

First 3GB at 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Asia 8-day AIS Sim2Fly 4G SIM Card

HK$113
HK$88
4.7
(179)

8วัน

AIS

First 4GB at 4G

เสียบและใช้งาน

Japan 8-day Docomo 4G SIM Card

HK$117
HK$90
4.7
(182)

8วัน

Docomo

First 5GB at 4G

เสียบและใช้งาน

ขายหมดแล้ว

Japan 8-day Softbank 4G eSIM with Calls (For designated smartphones only*)

HK$117
HK$90
4.8

8วัน

Softbank

First 4GB in 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

สายเข้า

Japan 10-day Docomo 4G SIM Card

HK$181
HK$146
4.4
(229)

10วัน

Docomo

First 10GB at 4G LTE

เสียบและใช้งาน