ลักเซมเบิร์ก

ซิมการ์ดที่ดีที่สุดสำหรับ: ประเทศ

Europe 28-day KPN 4G SIM Card with Calls

HK$205
HK$158
4.7
(153)

28วัน

KPN

First 4GB at 4G

เสียบและใช้งาน

สายเข้า

Europe 30-day 4G SIM Card 5GB

HK$166
HK$128
4.3
(295)

30วัน

Three UK

5GB Data

เสียบและใช้งาน

สายเข้า

Europe 30-day 4G SIM Card 12GB

HK$207
HK$159
4.8
(511)

30วัน

Three UK

12GB Data Usage

เสียบและใช้งาน

สายเข้า