ไต้หวัน

ซิมการ์ดที่ดีที่สุดสำหรับ: ประเทศ

Asia 4-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$55
HK$42
4.7

4วัน

China Unicom

First 500MB/day

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Asia 4-day China Unicom 4G SIM Card

HK$68
HK$45
4.6
(105)

4วัน

China Unicom

First 500MB at 4G per day

เสียบและใช้งาน

Taiwan 5-day T-STAR 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$53
HK$41
4.8

5วัน

T-STAR

First 3GB at 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Taiwan 5-day T-STAR 4G Data SIM Card

HK$57
HK$44
4.1
(393)

5วัน

T-STAR

First 2GB at 4G

เสียบและใช้งาน

Taiwan 5-day FarEasTone 4G Data SIM Card

HK$64
HK$49
4.7
(333)

5วัน

FarEasTone

First 5GB at 4G

เสียบและใช้งาน

Asia 5-day China Unicom 4G SIM Card

HK$75
HK$58
4.8
(206)

5วัน

China Unicom

First 500MB at 4G per day

เสียบและใช้งาน

Taiwan 5-day FarEasTone Unlimited 4G Data SIM Card

HK$75
HK$59
4.8
(458)

5วัน

FarEasTone

Unlimited 4G LTE

เสียบและใช้งาน

Asia 6-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$77
HK$59
4.8

6วัน

China Unicom

First 500MB/day

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Taiwan 8-day T-STAR 4G eSIM with Calls (For designated smartphones only*)

HK$68
HK$52
4.7

8วัน

T-STAR

First 4GB in 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

สายเข้า

Taiwan 8-day T-STAR 4G Data SIM Card with Calls

HK$72
HK$55
4.3
(268)

8วัน

T-STAR

First 4GB at 4G

เสียบและใช้งาน

สายเข้า

Asia 8-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$82
HK$63
4.7

8วัน

China Unicom

First 3GB at 4G

ซื้อและใช้งานได้ทันที

Southeast Asia 8-day China Unicom 4G SIM Card

HK$85
HK$65
4.7
(415)

8วัน

China Unicom

First 3GB at 4G

เสียบและใช้งาน

Asia 8-day AIS Sim2Fly 4G SIM Card

HK$113
HK$87
4.7
(179)

8วัน

AIS

First 4GB at 4G

เสียบและใช้งาน

Taiwan 10-day FarEasTone 4G Data SIM Card

HK$78
HK$60
4.4
(197)

10วัน

FarEasTone

First 10GB at 4G

เสียบและใช้งาน