สหรัฐ

ซิมการ์ดที่ดีที่สุดสำหรับ: ประเทศ

US 30-day T-Mobile 4G SIM Card

HK$127
HK$88
4.2
(98)

30วัน

T-Mobile

First 5GB at 4G

เสียบและใช้งาน

US 30-day T-Mobile 4G SIM Card with Calls

HK$164
HK$126
4.6
(103)

30วัน

T-Mobile

First 8GB at 4G

เสียบและใช้งาน

สายเข้า