photo-1449509054340-b0c11c014a2a
So sánh và tìm kinh nghiệm du lịch tốt nhất của bạn từ các trang web khác nhau
So sánh trước khi đặt phòng, tiết kiệm tiền cho chuyến đi tiếp theo của bạn!
một chuyến đi, tối đa hóa sự tiết kiệm của bạn
lấy 2 người chuyến đi 7 ngày tới Nhật Bản làm ví dụ:
So sánh giá
Tiết kiệm$530
JR Pass cho toàn Nhật Bản x2
Universal Studios Nhật Bản ™ 1-Day vé điện tử x2
$4,694
$4,254
$1,206
$1,116
Tiết kiệm$501
Khách sạn Nikko Osaka x6 đêm
$8,128
$7,627
Tiết kiệm$377
Trao đổi JPD ¥ 410.000
$30,000
$29,623
Tiết kiệm$20
SIM DoCoMo 7 ngày Nhật Bản x2
$218
$198
Tiết kiệm$15
Bảo hiểm du lịch 7 ngày x2
$297
$282
Tổng số tiền tiết kiệm $ 1,443
Tiết kiệm$530
JR Pass cho toàn Nhật Bản x2
$4,694
$4,254
Universal Studios Nhật Bản ™ 1-Day vé điện tử x2
$1,206
$1,116
Tiết kiệm$501
Khách sạn Nikko Osaka x6 đêm
$8,128
$7,627
Tiết kiệm$377
Trao đổi JPD ¥ 410.000
$30,000
$29,623
Tiết kiệm$20
SIM DoCoMo 7 ngày Nhật Bản x2
$218
$198
Tiết kiệm$15
Bảo hiểm du lịch 7 ngày x2
$297
$282
Tổng số tiền tiết kiệm $ 1,443
So sánh 11 công ty du lịch trực tuyến

Partnership