Châu Úc

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Asia 8-day AIS Sim2Fly 4G SIM Card

HK$113
HK$88
4.7
(179)

8Ngày

AIS

First 4GB at 4G

Cắm và sử dụng

Australia and New Zealand 15-day 4G SIM Card with Calls

HK$111
HK$89
4.6
(105)

15Ngày

Optus/ 2degrees

First 6GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện