Áo

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Bán hết

【Big Sale】Europe 28-day KPN 4G SIM Card with Calls (Last date of use:2020.08.31 )

HK$205
HK$90
4.7
(153)

28Ngày

KPN

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe 30-day EE 4G SIM Card 5GB with Calls

HK$163
HK$119
4.7

30Ngày

EE

5GB 4G LTE

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe 30-day 4G SIM Card 5GB

HK$166
HK$128
4.3
(295)

30Ngày

Three UK

5GB Data

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Bán hết

Europe 30-day 4G SIM Card 10GB with Calls

HK$179
HK$138
4.3
(295)

30Ngày

Three UK

10GB Data

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe 30-day EE 4G SIM Card 9GB with Calls

HK$189
HK$145
4.8

30Ngày

EE

9GB 4G LTE

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe, Canada, Turkey 30-day Three Mobile 4G SIM Card

HK$203
HK$156
4.6
(132)

30Ngày

Three Mobile

First 3GB/5GB at 4G

Cắm và sử dụng

Europe 30-day 4G SIM Card 12GB

HK$207
HK$159
4.8
(512)

30Ngày

Three UK

12GB Data Usage

Cắm và sử dụng

Gọi điện