BOLIVIA

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Global 5-day T-Mobile 4G/3G SIM Card

HK$153
HK$128
4.2
(118)

5Ngày

T-Mobile

Unlimited 4G/3G

Global 8-day T-Mobile 4G/3G SIM Card

HK$203
HK$168
4.7
(345)

8Ngày

T-Mobile

Unlimited 4G/3G

Global 10-day T-Mobile 4G/3G SIM Card

HK$257
HK$208
4.3
(127)

10Ngày

T-Mobile

Unlimited 4G/3G

Global 15-day T-Mobile 4G/3G SIM Card

HK$335
HK$268
4.8
(139)

15Ngày

T-Mobile

Unlimited 4G/3G