Canada

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Europe, Canada, Turkey 30-day Three Mobile 4G SIM Card

HK$203
HK$156
4.6
(132)

30Ngày

Three Mobile

First 3GB/5GB at 4G

Cắm và sử dụng

US, Canada, Mexico 30-day Cricket 4G SIM Card with Calls

HK$309
HK$238
4.8
(86)

30Ngày

Cricket

First 22GB at 4G

Gọi điện