nước Đức

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Europe 28-day KPN 4G SIM Card with Calls

HK$205
HK$158
4.7
(153)

28Ngày

KPN

First 4GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe 30-day 4G SIM Card 5GB

HK$166
HK$128
4.3
(295)

30Ngày

Three UK

5GB Data

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe, Canada, Turkey 30-day Three Mobile 4G SIM Card

HK$203
HK$156
4.6
(132)

30Ngày

Three Mobile

First 3GB/5GB at 4G

Cắm và sử dụng

Europe 30-day 4G SIM Card 12GB

HK$207
HK$159
4.8
(511)

30Ngày

Three UK

12GB Data Usage

Cắm và sử dụng

Gọi điện