Hồng Kông

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Macau, Hong Kong 2-day China Mobile 4G SIM Card

HK$44
HK$34
4.8
(118)

2Ngày

China Mobile

First 1GB at 4G

Cắm và sử dụng

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G SIM Card

HK$48
HK$43
4.8
(516)

3Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Bán hết

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$59
HK$45
4.8

3Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Bán hết

China, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G SIM Card

HK$64
HK$49
4.4
(179)

3Ngày

China Unicom

First 2GB at 4G

Cắm và sử dụng

Asia 4-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$65
HK$50
4.0
(1)

4Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 4-day China Unicom 4G SIM Card

HK$68
HK$52
4.6
(108)

4Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Asia 5-day China Unicom 4G SIM Card

HK$75
HK$60
4.8
(211)

5Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Bán hết

China, Macau, Hong Kong 5-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$90
HK$69
4.8

5Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Asia 6-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$87
HK$67
4.8

6Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 7-day China Unicom 4G SIM Card

HK$90
HK$70
4.5

7Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Asia 8-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$107
HK$82
4.7

8Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

China 10-day China Mobile 4G SIM Card

HK$108
HK$67
4.9
(204)

10Ngày

China Mobile

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Bán hết

Hong Kong 30-day China Mobile 4G SIM Card with Calls

HK$98
HK$58
4.8

30Ngày

China Mobile

First 5GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Hong Kong 30-day CSL 4G SIM Card with Calls

HK$98
HK$59
4.1
(97)

30Ngày

CSL

7GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Hong Kong 360-day CSL 4G SIM Card with Calls

HK$185
HK$142
5.0

360Ngày

CSL

25GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Hong Kong 365-day CSL 4G SIM Card with Calls

HK$159
HK$122
4.1
(97)

365Ngày

CSL

20GB+2GB* at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Hong Kong 365-day SmarTone 4G SIM Card with Calls

HK$191
HK$147
4.5

365Ngày

SmarTone

20GB+10GB* at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Hong Kong 365-day 3HK 4G SIM Card with Calls

HK$242
HK$169
4.0

365Ngày

3HK

30GB+20GB* at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện