Ixraen

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Europe 30-day 4G SIM Card 5GB

HK$166
HK$128
4.3
(295)

30Ngày

Three UK

5GB Data

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Bán hết

Europe 30-day 4G SIM Card 10GB with Calls

HK$179
HK$138
4.3
(295)

30Ngày

Three UK

10GB Data

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe 30-day 4G SIM Card 12GB

HK$207
HK$159
4.8
(512)

30Ngày

Three UK

12GB Data Usage

Cắm và sử dụng

Gọi điện