Latvia

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Global 5-day T-Mobile 4G/3G SIM Card

HK$153
HK$128
4.2
(118)

5Ngày

T-Mobile

Unlimited 4G/3G

Global 8-day T-Mobile 4G/3G SIM Card

HK$203
HK$168
4.7
(345)

8Ngày

T-Mobile

Unlimited 4G/3G

Global 10-day T-Mobile 4G/3G SIM Card

HK$257
HK$208
4.3
(127)

10Ngày

T-Mobile

Unlimited 4G/3G

Global 15-day T-Mobile 4G/3G SIM Card

HK$335
HK$268
4.8
(139)

15Ngày

T-Mobile

Unlimited 4G/3G

Bán hết

【Big Sale】Europe 28-day KPN 4G SIM Card with Calls (Last date of use:2020.08.31 )

HK$205
HK$90
4.7
(153)

28Ngày

KPN

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe 30-day EE 4G SIM Card 5GB with Calls

HK$163
HK$119
4.7

30Ngày

EE

5GB 4G LTE

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe 30-day 4G SIM Card 5GB

HK$166
HK$128
4.3
(295)

30Ngày

Three UK

5GB Data

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Bán hết

Europe 30-day 4G SIM Card 10GB with Calls

HK$179
HK$138
4.3
(295)

30Ngày

Three UK

10GB Data

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe 30-day EE 4G SIM Card 9GB with Calls

HK$189
HK$145
4.8

30Ngày

EE

9GB 4G LTE

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Europe 30-day 4G SIM Card 12GB

HK$207
HK$159
4.8
(512)

30Ngày

Three UK

12GB Data Usage

Cắm và sử dụng

Gọi điện