Nam Triều Tiên

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Asia 4-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$65
HK$50
4.0
(1)

4Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 4-day China Unicom 4G SIM Card

HK$68
HK$52
4.6
(108)

4Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

【Big Sale】South Korea 5-day SK Telecom 4G SIM Card (Last Activation:2020.06.30)

HK$78
HK$36
4.7
(259)

5Ngày

SK Telecom

First 2GB at 4G

Cắm và sử dụng

【Big Sale】South Korea 5-day SK Telecom 4G SIM Card with Calls (Last Activation:2020.09.30)

HK$87
HK$46
4.3
(180)

5Ngày

SK Telecom

First 10GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Bán hết

South Korea 5-day SK Telecom 4G SIM Card

HK$73
HK$56
4.7

5Ngày

SK Telecom

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Asia 5-day China Unicom 4G SIM Card

HK$75
HK$60
4.8
(211)

5Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

South Korea 5-day SK Telecom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$85
HK$65
4.8

5Ngày

SK Telecom

First 3GB in 4G

Mua và sử dụng ngay

Asia 6-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$87
HK$67
4.8

6Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

South Korea 6-day SK Telecom 4G SIM Card

HK$88
HK$68
4.8
(268)

6Ngày

SK Telecom

First 6GB at 4G

Cắm và sử dụng

Asia 7-day China Unicom 4G SIM Card

HK$90
HK$70
4.5

7Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

South Korea 7-day SK Telecom 4G SIM Card with Calls

HK$104
HK$77
4.4
(138)

7Ngày

SK Telecom

First 6GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Asia 8-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$107
HK$82
4.7

8Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Bán hết

South Korea 8-day SK Telecom 4G eSIM with Calls (For designated smartphones only*)

HK$113
HK$87
4.8

8Ngày

SK Telecom

First 6GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Gọi điện

Asia 8-day AIS Sim2Fly 4G SIM Card

HK$113
HK$88
4.7
(179)

8Ngày

AIS

First 4GB at 4G

Cắm và sử dụng