Đài Loan

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Asia 4-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$65
HK$50
4.0
(1)

4Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 4-day China Unicom 4G SIM Card

HK$68
HK$52
4.6
(108)

4Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Bán hết

【Big Sale】Taiwan 5-day FarEasTone Unlimited 4G Data SIM Card (Last date of use:2020.05.01 )

HK$75
HK$40
4.8
(460)

5Ngày

FarEasTone

Unlimited 4G LTE

Cắm và sử dụng

Taiwan 5-day Chunghwa Telecom 4G Data SIM Card

HK$57
HK$44
4.1
(394)

5Ngày

Chunghwa Telecom

First 2GB at 4G

Cắm và sử dụng

Taiwan 5-day FarEasTone 4G Data SIM Card

HK$64
HK$49
4.7
(334)

5Ngày

FarEasTone

First 5GB at 4G

Cắm và sử dụng

Taiwan 5-day Chunghwa Telecom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$64
HK$49
4.8

5Ngày

Chunghwa Telecom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Asia 5-day China Unicom 4G SIM Card

HK$75
HK$60
4.8
(211)

5Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Asia 6-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$87
HK$67
4.8

6Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 7-day China Unicom 4G SIM Card

HK$90
HK$70
4.5

7Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Taiwan 8-day Chunghwa Telecom 4G Data SIM Card with Calls

HK$72
HK$55
4.3
(269)

8Ngày

Chunghwa Telecom

First 4GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Taiwan 8-day Chunghwa Telecom 4G eSIM with Calls (For designated smartphones only*)

HK$74
HK$57
4.7

8Ngày

Chunghwa Telecom

First 4GB in 4G

Mua và sử dụng ngay

Gọi điện

Southeast Asia 8-day China Unicom 4G SIM Card

HK$85
HK$65
4.7
(415)

8Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Asia 8-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$107
HK$82
4.7

8Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Asia 8-day AIS Sim2Fly 4G SIM Card

HK$113
HK$88
4.7
(179)

8Ngày

AIS

First 4GB at 4G

Cắm và sử dụng

Taiwan 10-day FarEasTone 4G Data SIM Card

HK$78
HK$68
4.4
(200)

10Ngày

FarEasTone

First 10GB at 4G

Cắm và sử dụng