nước Thái Lan

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Asia 4-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$65
HK$50
4.0
(1)

4Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 4-day China Unicom 4G SIM Card

HK$68
HK$52
4.6
(108)

4Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Asia 5-day China Unicom 4G SIM Card

HK$75
HK$60
4.8
(211)

5Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Asia 6-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$87
HK$67
4.8

6Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Thailand 7-day AIS 4G SIM Card

HK$36
HK$29
4.3
(1952)

7Ngày

AIS

Unlimited 4G

Cắm và sử dụng

Asia 7-day China Unicom 4G SIM Card

HK$90
HK$70
4.5

7Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

【Big Sale】Thailand 8-day TrueMove H 4G SIM Card with Calls(Last Activation:2020.05.31)

HK$46
HK$26
4.8
(635)

8Ngày

TrueMove H

First 3GB at 4G LTE

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Bán hết

【Big Sale】Thailand 8-day AIS 4G SIM Card with Calls (Last date of use:2020.09.01 )

HK$46
HK$29
4.4
(647)

8Ngày

AIS

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Bán hết

【Big Sale】Thailand 8-day DTAC 4G SIM Card with Calls (Last date of use:2020.07.31 )

HK$49
HK$30
4.6
(422)

8Ngày

DTAC

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Southeast Asia 8-day China Unicom 4G SIM Card

HK$85
HK$65
4.7
(415)

8Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Asia 8-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$107
HK$82
4.7

8Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Singapore, Malaysia, Thailand 10-day 4G SIM Card

HK$86
HK$66
4.3
(136)

10Ngày

Singtel / U Mobile / TrueMove

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng