Việt Nam

Thẻ SIM tốt nhất cho: quốc gia

Asia 4-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$65
HK$50
4.0
(1)

4Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 4-day China Unicom 4G SIM Card

HK$68
HK$52
4.6
(108)

4Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Asia 5-day China Unicom 4G SIM Card

HK$75
HK$60
4.8
(211)

5Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Asia 6-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$87
HK$67
4.8

6Ngày

China Unicom

First 500MB/day

Mua và sử dụng ngay

Asia 7-day China Unicom 4G SIM Card

HK$90
HK$70
4.5

7Ngày

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Cắm và sử dụng

Southeast Asia 8-day China Unicom 4G SIM Card

HK$85
HK$65
4.7
(415)

8Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Cắm và sử dụng

Asia 8-day China Unicom 4G eSIM (For designated smartphones only*)

HK$107
HK$82
4.7

8Ngày

China Unicom

First 3GB at 4G

Mua và sử dụng ngay

Bán hết

Vietnam 10-day Vinaphone 4G SIM Card wtih Calls

HK$78
HK$49
4.0
(1)

10Ngày

Vinaphone

First 10GB at 4G

Cắm và sử dụng

Gọi điện

Vietnam 10-day Mobifone 4G SIM Card

HK$75
HK$59
4.8
(197)

10Ngày

Mobifone

First 10GB at 4G

Cắm và sử dụng

Bán hết

【Big Sale】Vietnam 20-day Vietnamobile 4G SIM Card with Calls (Last date of use:2020.05.31 )

HK$44
HK$13
4.6
(336)

20Ngày

Vietnamobile

3GB per day (total 60GB)

Cắm và sử dụng

Gọi điện