Hong Kong

Best SIM card for Hong Kong

Macau, Hong Kong 2-day China Mobile 4G SIM Card

HK$44
HK$34
4.8
(118)

2Day(s)

China Mobile

First 1GB at 4G

Plug and use

Guangdong, Macau, Hong Kong 3-day China Unicom 4G SIM Card

HK$48
HK$43
4.8
(516)

3Day(s)

China Unicom

First 3GB at 4G

Plug and use

Asia 4-day China Unicom 4G SIM Card

HK$68
HK$52
4.6
(108)

4Day(s)

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Plug and use

Asia 5-day China Unicom 4G SIM Card

HK$75
HK$60
4.8
(211)

5Day(s)

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Plug and use

Asia 7-day China Unicom 4G SIM Card

HK$90
HK$70
4.5

7Day(s)

China Unicom

First 500MB at 4G per day

Plug and use

Sold Out

China 10-day China Mobile 4G SIM Card

HK$108
HK$67
4.9
(204)

10Day(s)

China Mobile

First 3GB at 4G

Plug and use

Hong Kong 365-day CSL 4G SIM Card with Calls

HK$159
HK$122
4.1
(98)

365Day(s)

CSL

30GB+8GB* at 4G

Plug and use

Phone Call

Hong Kong 365-day SmarTone 4G SIM Card with Calls 40GB

HK$191
HK$129
4.5

365Day(s)

SmarTone

20GB+20GB* at 4G

Plug and use

Phone Call

Hong Kong 365-day 3HK 4G SIM Card with Calls 66GB

HK$242
HK$139
4.0

365Day(s)

3HK

46GB+20GB* at 4G

Plug and use

Phone Call

Hong Kong 365-day CSL Your Mobile 4G SIM Card with Calls 60GB

HK$208
HK$160
4.1
(97)

365Day(s)

CSL

60GB+18GB* at 4G

Plug and use

Phone Call

Hong Kong 365-day SmarTone 4G SIM Card with Calls 70GB

HK$229
HK$175
4.5

365Day(s)

SmarTone

50GB+20GB* at 4G

Plug and use

Phone Call

Hong Kong 365-day 3HK 4G SIM Card with Calls 110GB

HK$238
HK$188
4.3

365Day(s)

3HK

80GB+30GB* at 4G

Plug and use

Phone Call

Hong Kong 365-day SmarTone 4G SIM Card with Calls 100GB

HK$458
HK$188
4.5

365Day(s)

SmarTone

80GB+20GB* at 4G

Plug and use

Phone Call